Szervezetünk

A Magyar Festékgyártók Országos Szövetsége (MAFEOSZ) 1999-ben alakult meg azzal a céllal, hogy

 • a Magyarországon festékgyártó tevékenységet folytató vállalkozások specifikus szakmai érdekeit képviselje
 • ellássa a tagok közti egyeztetést és kapcsolattartást
 • figyelemmel kísérje a hazai és külföldi fejlesztési, termelési, kereskedelmi és gazdasági folyamatokat és ennek alapján szakmai információkat nyújtson a tagoknak.

A MAFEOSZ önálló jogi személyként működik, és mint elsősorban szakmai-gazdasági érdekképviseletet ellátó országos szervezet feladatának tekinti, hogy kezdeményezze, koordinálja, szervezze az összehangolt fellépést mindazon kérdésekben, amelyek a tagok érdekeinek érvényre juttatása körében felmerülnek, így különösen:

 • szakmai érdekek képviselete hatóságként működő szervezeteknél
 • a szakmai érdekek képviselete a jogalkotásban
 • ágazati munkáltatói érdekképviselet
 • a magyar festékipar nemzetközi szakmai képviselete
 • a festékipar általános érdekeit segítő információs és prognosztikai rendszerek működtetése
 • a festékipar környezetvédelmi tevékenységének koordinálása, és az ehhez kapcsolódó társadalmi megítélés alakítása
 • a festékipar általános kereskedelem-politikájának (vám, stb.) összehangolása
 • a festékipar társadalmi megítélésének javítása, kapcsolattartás a tömegkommunikációs szervezetekkel

A MAFEOSZ tagja a Magyar Vegyipari Szövetségnek (MAVESZ) és társult tagja az Európai Festékgyártók Szövetségének ( CEPE).

Szervezeti felépítés

Közgyűlés

A MAFEOSZ legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összessége. A közgyűlés a MAFEOSZ döntést hozó testülete, mely évenként legalább egyszer ülésezik.

Elnökség

Az elnökség a taggyűlések közötti időben a MAFEOSZ irányító testülete, üléseit évente legalább kétszer, illetve szükség szerint tartja. Az elnökség létszáma 5 fő. Az elnökség tagjai: az elnök és a taggyűlés által megválasztott 4 elnökségi tag.

Elnök:

Miavecz István
Ügyvezető igazgató
Trilak Kft

Elnökségi tagok:

Bognár János
Ügyvezető igazgató
Festékipari Kutató Kft

Egry Csaba
Vezérigaztgató
Egrokorr Festékipari Zrt

Mezőcsáti László
Kereskedelmi és marketing igazgató
Poli-Farbe Vegyipari Kft

Nagyné Gergely Ildikó
Kereskedelmi igazgató
Győrlakk Festékgyártó Zrt

Söptei Csaba
Társelnök, Igazgató
MAFEOSZTitkárság

A titkárság a MAFEOSZ döntés-előkészítő, operatív ügyintéző és végrehajtó munkaszervezete, amely a folyamatos működést hivatott biztosítani. Élén a közgyűlés által kinevezett igazgató áll.

Igazgató:

Söptei Csaba
Társelnök, Igazgató

Ellenőrző Bizottság

Elnök:

Turi László
Vezérigaztgató
Festék Bázis Zrt.

Tagok:

Zsulyevics Iván
Alkalmazástechnikai vezető
Magyar-Lakk Festékgyártó Kft

Megyesfalvi Árpád
Üzemvezető
Meffert Hungária Kft